Nasz Dom

„Nasz Dom” – całodobowa placówka opiekuńcza dla osób starszych i niepełnosprawnych – położony jest w Kielcach, na osiedlu Ostra Górka, u podnóża góry Telegraf, w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody Wietrznia.

Służymy pomocą w następującym zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

• miejsce zamieszkania,
• wyżywienie,
• odzież i obuwie,
• utrzymanie czystości.

Świadczymy usługi opiekuńcze, polegające na:

• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
• pielęgnacji,
• niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Oraz usługi wspomagające:

• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
• podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
• umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
• stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwoju kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
• zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.


Do dyspozycji mamy 28 pokoi (18 pokoi 2-osobowych i 10 pokoi 1-osobowych) o łącznym metrażu około 500 metrów. Każdy pokój zawiera łazienkę. Ponadto funkcjonują trzy salony spełniające funkcję pokoju dziennego i jadalni. Łącznie posiadamy 47 miejsc.

Budynki i ogród pozbawione są barier architektonicznych.

Posiadamy specjalistyczny samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.

OFERTA

Nasz Dom działa na podstawie zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego z roku 2010 i z roku 2015. 

W Pensjonacie Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym świadczymy całodobowe usługi bytowe i opiekuńcze. Do placówki przyjmujemy osoby w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością fizyczną, także po udarach i złamaniach kończyn, na czas określony lub nieokreślony. Opieką możemy objąć 47 osób. 

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery oraz utrzymanie mieszkańców w jak najlepszej kondycji psycho – fizycznej. O wyjątkowości Naszego Domu świadczy to, że całodobową opiekę nad pensjonariuszami sprawuje rodzina właścicieli a zarazem prowadzących placówkę: małżonkowie i córka. Rodzina ta również mieszka w Naszym Domu. 

Do pomocy zatrudniamy wykwalifikowany personel: pielęgniarkę, opiekunki i kucharki. 

Opiekę medyczną sprawuje lekarz rodzinny.
Warunki przyjęcia: rezydenci przyjmowani są na podstawie umowy cywilno – prawnej z osobami prywatnymi lub gminami.

Historia domu

Nasz Dom funkcjonuje od Maja 2006 r. Do końca grudnia 2009 r. Dom był współprowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej i małżeństwo: Bożenę i Tadeusza Sysków. Od stycznia 2010 Dom prowadzi rodzina Sysków. Do małżonków Bożeny i Tadeusza dołączyła ich córka Anna. Do końca roku 2013 Nasz Dom posiadał status Rodzinnego Domu Opieki. Ze względu na zmianę przepisów, Nasz Dom zmienił formę prawną działalności. 

Cennik

Stawka za pobyt w roku 2017 wynosi 2350 PLN brutto.

ZAKRES USŁUG

I. Usługi opiekuńcze:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

w placówce zatrudniamy personel do udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych: opiekunki (8 osób), 2 pielęgniarki wolontariuszki i 1 pielęgniarka na cały etat, dwie stażystki.

b) pielęgnacja w tym pielęgnacja w czasie choroby

pielęgnacji dokonują wyznaczeni pracownicy: pielęgniarki i opiekunki. 

c) opieka higieniczna

mycie, golenie, strzyżenie włosów, ubieranie i rozbieranie oraz pranie odzieży 

opiekę higieniczną mieszkańcom świadczą wyznaczeni pracownicy: opiekunki i pielęgniarki 

d) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych

wszyscy pracownicy placówki służą niezbędną pomocą mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych. 

e) kontakt z otoczeniem

placówka podczas swojej dotychczasowej działalności nawiązała współprace z Katolicką Szkołą Podstawową i Szkołą Podstawową nr 8. Dzieci i młodzież występują z jasełkami i koncertami, organizowane są wyjścia do teatru, filharmonii i kościoła. 
W okresie letnim podopieczni biorą udział w imprezach organizowanych w parku miejskim.

II. Usługi bytowe:

a) miejsce pobytu

Placówka mieści się w dwóch budynkach graniczących podwórkami łączące się ze sobą.

b) wyżywienie (5 posiłków)

Placówka zatrudnia cztery kucharki przygotowujące śniadania, obiady i kolacje dla mieszkańców – do wyboru dieta zgodna z upodobaniem lub zaleceniem lekarza, miksowanie posiłków dla ułatwienia połykania. 

Placówka posiada zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na Świadczenie żywienia dla mieszkańców (decyzja SE IIa-4322/14/78/10 oraz protokół kontroli Sanitarnej Nr SE.II-4322/82/78/2O14). 

c) utrzymanie czystości

Za utrzymanie czystości odpowiadają opiekunki. Wszystkie pomieszczenia są codziennie myte i sprzątane. 

III. Sposób świadczenia usług dostosowany do pensjonariusza

Sposób świadczenia usług uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej placówce, a także prawa człowieka w szczególnie prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Ten zakres usług jest głównym obowiązkiem wszystkich pracowników.

IV. Usługi opiekuńcze

a) pomoc w czynnościach życia codziennego

pomoc w ubieraniu się, jedzeniu myciu i kąpaniu – w placówce wszyscy pracownicy oferują wymienione usługi

b) organizację czasu wolnego

placówka organizuje czas wolny mieszkańcom poprzez:
– udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji
– podnoszenie sprawności
– zaspokojenie potrzeb religijnych: udział we mszy św. w placówce, wyjazd do kościoła, śpiew pieśni religijnych.
– podnoszenie sprawności
– stymulowanie nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze współmieszkańcami. 

c) zapewniamy pomoc w zakupie odzieży i obuwia
d) pielęgnacja w chorobie należy do obowiązków pielęgniarek i opiekunekPlacówka korzysta ze świadczeń zdrowotnych

To nie wszystko. Więcej zdjęć zobaczysz w galerii.

Wiersz napisany przez jedną z pensjonariuszek:

„Nasz Drugi Dom”

Tu biegną ścieżki ze wszystkich stron,
Tu ludzie się spotykają,
Którzy przyjaciółmi się stają,
I wspólnie sobie pomagają.

Choć za oknem burze szaleją padają deszcze,
U nas cisza panuje i słońce świeci jeszcze.
Tu ból znika i smutek odchodzi,
Tu my w wirze tańca czujemy się jeszcze młodzi.

Choć Twoja ręka ból czuje, noga kuleje, głowa wiruje,
Ale dziś Ty mnie pomagasz,
Jutro ja z pomocą śpieszę Tobie.

Choć teraz w smutku czoło, a z oka łza spływa
W naszym domu wesoło bywa,
Ktoś coś powie, zażartuje z kawałem wyskoczy,
Drugi powie To i owo
i śmiechu już pełno – ,,Wokoło”

Niech ktoś nie myśli że tak Tu uroczo, że czas sielanką płynie,
Tu jest jak w przeciętnej każdej rodzinie.
Spieramy się, kłócimy, swego dochodzimy,
Umiemy podać ręce na zgodę i z uśmiechem się rozchodzimy.

Wiersz napisany przez jedną z pensjonariuszek:

„Życie”

Życie nasze – to tylko taki krótki spacer
Po ścieżkach globu – dopiero byłeś dzieckiem
Spójrz – już minęła młodość
Słyszysz – ktoś się do drzwi dobija
Zerknij przez dziurkę od klucza
To starość – ostatni etap twojego życia


Nie wiem czy to my za życiem podążamy
Czy to życie za nami się wlecze.
Jedno ci powiem moje kochane życie
Bez ciebie nie mogła bym istnieć.
Chcę być przyjacielem twoim i zgodnym
Krokiem jak żołnierz w marszu przy tobie kroczyć
Niech ta nić łącząca mnie z tobą będzie związana
Mocnym węzłem lub grubym warkoczem
Nie proszę cię życie o dywany i kwiaty pod stopy
Ale nie stawiaj na mej drodze tylu problemów i kłopotów
Gdy choroba nas dotyka, ty życie się wymykasz
Opuszczasz nas jak zdrajca powoli zanikasz – odchodzisz
I tak kończy się nasza wspólna droga życia

Wywiad z Dyrektor Naszego Domu:

KONTAKT

Nasz Dom

Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

ul. Tobrucka 19
25-220 Kielce, Świętokrzyskie

Sekretariat: +48 41 362 15 60
Bożena Syska: +48 664 915 352

Bożena Syska – właścicielka i zarządzająca

NAPISZ DO NAS

Akceptuję regulamin